Menu Close

Algemene voorwaarden

Gift Card Company B.V. h.o.d.n. All in one voucher exploiteert een B2B platform op www.allinonevoucher.com op welk platform verschillende cadeauvouchers worden aangeboden.

1. Definities
All in one voucher: Digitale cadeauvoucher en/of cadeaukaart welke wordt uitgegeven door Gift Card Company B.V. h.o.d.n. All in one voucher
Afnemer: De zakelijke klant die bij All in one voucher de All in one vouchers afneemt.
Verkrijger: De ontvanger van een All in one voucher.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden All in one voucher zijn van toepassing op al hetgeen wordt overeengekomen tussen All in one voucher en Afnemer.

3. Inhoud
De Afnemer bestelt All in one vouchers via de site www.allinonevoucher.com met het doel deze weg te geven aan bijvoorbeeld personeel. Doorverkoop aan derden wordt uitdrukkelijk verboden. Met gebruik van de All in one voucher wordt de Verkrijger in staat gesteld een of meerdere cadeauvouchers te kiezen, welke worden aangeboden op de speciaal daartoe ingerichte web omgeving.

4. Bestellen van All in one voucher
De Afnemer bestelt All in one voucher via de site www.allinonevoucher.com door het betreffende orderformulier in te vullen en/of te mailen naar het opgegeven mailadres. Afnemer ontvangt van All in one voucher een factuur met daarop vermeld de betalingscondities. Direct na ontvangst van de betaling worden de All in one voucher geactiveerd en kunnen deze worden ingewisseld op de site www.allinonevoucher.com.

5. Kenmerken All in one voucher
De All in one voucher is verkrijgbaar in waardes van minimaal 10 en maximaal 250 euro (telkens in veelvoud van 5 euro) en is na activatie 1 jaar geldig waarna het eventuele restsaldo komt te vervallen. Tijdens de looptijd kan de All in one voucher in meerdere malen worden besteed, zolang er nog tegoed op de voucher aanwezig is. De All in one voucher is niet inwisselbaar voor geld. De All in one voucher is desgewenst eveneens verkrijgbaar als fysieke cadeaukaart. De productiekosten van een dergelijke cadeaukaart komen ten laste van Afnemer.

6. Levertijden
Bestelde All in one voucher worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen verstrekt aan Afnemer na ontvangst van de complete order. Activatie van de cadeauvouchers vindt eerst plaats na betaling van de betreffende factuur.

7. Aansprakelijkheid
All in one voucher is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website en/of All in one vouchers. All in one voucher is voorts niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door gebruik van de cadeauvouchers welke door inwisseling van de All in one voucher verkregen zijn. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt alleen dan niet indien de aantoonbare schade het gevolg is van opzet of grove schuld van All in one voucher.

8. Klantenservice
Voor vragen en overige informatie is All in one voucher bereikbaar via het e-mailadres info@allinonevoucher.com.

9. Toepasselijk recht
Op alle met All in one voucher gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

10. Overig
Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverbindend zou blijken te zijn laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.